Ostutingimused

Kidsbloom OÜ, registrikoodiga (edaspidi Teenuse osutaja) ja Klient, kes vormistab kidsbloom.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Klient), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping) Tüüptingimuste alusel. Enne lepingu sõlmimist, tutvuge Tüüptingimustega, mis on all pool. Tüüptingimused on Kasutuslepingu lahutamatu osa.

 1. E-POOD

1.1 kidsbloom.ee e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
1.2 Kidsbloom on Teenuse osutajale kuuluv registreeritud kaubamärk.

 1. ÜLDSÄTTED
  2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
  2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenustesse muudatusi. Sel juhul Teenuse osutaja teavitab Kliente läbi teavituse e-poe veebil, mida saab näha veebilehe pealeheküljel.
  2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tüüptingimusi. Juhul, kui tüüptingimuste muudatused leiavad aset, Teenuse osutaja teavitab sellest klienti läbi oma e-poe veebilehte. Teavitust saab näha veebilehe pealeheküljel.
 2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või täidab järelmaksu taotluse.
3.7 Toodete pildid ja kirjeldused on illustreerivad ning ei pruugi vastata tegelikkusele. Täpne kirjeldus on ainult toote nimetusel ning mudelil.
3.8 Toodete kirjeldus võib puududa või olla ebatäpne. Juhul, kui kirjeldus puudub või ei ole täpne, siis täpsemat informatsiooni saab leida tootjate kodulehel.
3.9 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

 1. LEPINGU SÕLMIMINE JA TELLIMUSE TÄITMINE

4.1 Tellimus loetakse kinnitatuks Kliendi poolt siis, kui Klient on tellimuse vormistanud ning saanud automaatvastuse kinnituskirjaga Teenuse osutaja poolt oma e-mailile.
4.2 Peale tellimuse kinnitamist Klient kohustub teostama makset kas kogu summas ülekandega arve alusel või pangalingi vahendusel.

4.3 Leping Kliendi ja Teenuse osutaja vahel loetakse sõlmituks siis, kui täidetakse punktides 4.1 ja 4.2 väljatoodud tingimused. Juhul, kui täidetud ei ole üks punkt kahest, siis Leping ei loeta sõlmituks.
4.4 Teenuse osutaja alustab tellimuse täitmist alles siis, kui Leping Kliendi ja Teenuse osutaja vahel on sõlmitud.
4.5 Dokumendiks, mille alusel teostatakse makset, on Kliendile esitatud arve.
4.6 Juhul, kui kaup ei ole veel saadetud Kliendile, Kliendil on õigus muuta kohaletoimetamise tingimusi. Kui kohaletoimetamise tingimuste muutmine vajab lisakulutusi, siis Klient kannab need ise. Juhul, kui kaup on Kliendile juba saadetud, kohaletoimetamise tingimusi enam muuta ei saa.
4.7 Juhul, kui tellitava toote hind erineb suurel määral turuhinnast, siis on võimalik, et see on tehniline probleem. Kui Klient märkab olulist hinnavahet tootel, siis Klient kohustub võtma ühendust Teenuse osutajaga informatsiooni saamiseks.

 1. HINNAD

5.1 Kõik hinnad e-poes on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
5.2 Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes olevaid hindasid. Juhul, kui e-poes olevad hinnad muudetakse peale tellimuse kinnitamist ning makse teostamist Kliendi poolt, Teenuse osutaja kohustub täitma tellimust selle hinna järgi, mis kehtis tellimuse kinnitamise ja makse teostamise hetkel. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe hüvitamist.
5.3 Mõned makseviisid võivad kaasa tuua lisakulutusi komisjoni näol. Näiteks, see juhtub siis, kui klient teostab makset PayPal kaudu või kasutades teisi makseviise, mis võivad ette näha komisjonimakset.

 1. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

6.1 Tarneaeg on väljatoodud igal konkreetsel tootel. Igal tootel on oma tarneaeg, kuid mitte rohkem kui 30 päeva.
6.2 Teenuse kasutajal on õigus valida kolme erineva kauba kohaletoimetamisviisi vahel. Valik tuleb teha tellimuse vormistamisel.
6.3 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eesti Vabariigi piires.
6.4 Kui Teenuse kasutaja valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine kulleriga 1-7 tööpäeva jooksul. Kõik saadetised on kindlustatud kliendile üleandmise hetkeni.
6.5 Teenuse osutaja tööpäevad on esmaspäev-reede 10:00-17:00.
6.6 Kui tellimus oli kinnitatud tööpäeval peale 12:00, siis kõikide protseduuride arvestus algab järgmisest tööpäevast.
6.7 Tarneaja arvestus algab peale tüüptingimuste punktis 4.3 väljatoodud tingimuste täitmist (tellimuse kinnitamine ja makse teostamine)
6.8 Juhul, kui Klient soovib osta toodet järelmaksuga, siis tarneaja arvestus algab peale kinnitust järelmaksuga ostmist pakkuva ettevõtte poolt

6.9 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.
6.10 Teenuse osutaja ei vastuta võimalike tarnimisega seotud viivituste eest, mis on tingitud kullerite süül. (vääramatu jõud)
6.11 Juhul, kui tootel ei ole väljatoodud konkreetne tarneaeg, siis Kliendil on õigus küsida orienteeruvat tarneaega Teenuse osutajalt. Kui tarnaeg ei ole teada ka e-poe personalile, siis on võimalik, et tellimus võib mitte saabuda. Juhul, kui tellimus ei saabu, siis Teenuse osutaja kohustub tagastama Kliendile kogu makstud summa 14 päeva jooksul.

 1. LEPINGUST TAGANEMINE

7.1 Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@kidsbloom.ee E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, kontonumber).
7.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt tüüptingimuste peatükile „Taganemisõigus”.
7.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
7.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 1. TAGANEMISÕIGUS

8.1 Klient võib 14 päeva jooksul Teenuse osutajaga sõlmitud lepingust taganeda põhjust seletamata.
8.2 Lepingust taganemiseks Klient saab täitma taganemisavaldust, mida on võimalik leida järgmisel lingil: -link siin. Täidetud vorm tuleb saata Kliendil e-mailile info at kidsbloom.ee

Klient võib saata taganemisavalduse vabas vormis ka e-mailile info@kidsbloom.ee.
8.3 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
8.4 Taganemisõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale. Samuti ei laiene taganemisõigus kiiresti riknevatele toodetele, mida ei ole võimalik edasi müüa nende omaduste tõttu. Taganemisõigus ei laiene ka toodetele, mis on tehtud arvestades konkreetseid isiklike vajadusi.
8.5 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@kidsbloom.ee
8.6 Taganemisõigust kasutades Klient peab viivitamatult tagastama Teenuse osutajale soetatud toodet, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale taganemisõiguse avalduse esitamist.
8.7 Kui klient tagastab kasutatud kauba, on kauplejal õigus määrata kauba väärtuse vähenemine. Kui tarbija ei ole väärtuse vähenemisega nõus, võib kaupleja tellida ekspertiisi väärtuse vähenemise määramiseks, kuid tegemist on kaupleja kuluga ja selle tasumiseks ei saa tarbijat kohustada.
Aktsepteeritav ei ole olukord, kus tarbija saadab 14-päevase taganemisõiguse raames kauplejale kasutatud kauba ja kaupleja saadab selle koheselt ekspertiisi ning esitab tarbijale ekspertiisitasu arve vastavalt tulemusele. Kui tootel ilmneb tagastamisel kasutusjälgi, teavitab kaupleja sellest tarbijat ja määrab väärtuse vähenemise. Kui kauplejal puudub pädevus vastava hinnangu tegemiseks, on see kaupleja kulu, mitte tarbija.

8.8 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.
8.9 Tagasimakse teeme 14 päeva jooksul arvates kliendi poolt lepingu taganemisest.
8.10 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
8.11 Klient kohustub kandma toote või toodete tagastamisega seotud kulud.
8.12 Taganemisõigust saavad kasutada tarbijad ehk füüsilised isikud.
8.13 Taganemisõigus ei kehti juriidiliselt isikute suhtes.

 1. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2 Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks Kliendi isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse vormistamisel.
9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe tüüptingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
9.Kliendi isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.
9.6 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
9.7 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.8 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
9.9 Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
9.10 Klient annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
9.11 Teenuse osutajal on õigus edastada Kliendi andmed firmadele, kes pakkuvad järelmaksuga ostmise teenust.

 1. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
10.2 Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
10.3 Klient vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
10.4 Klient vastutab täielikult E-poe tüüptingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Klientidele või kolmandatele isikutele.

 1. ERIMEELSUSED

11.1 Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 1. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Tüüptingimustes väljatoodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud tüüptingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub nendega.

 1. GARANTII JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

13.1 Garantiiteenust osutab konkreetse brändi autoriseeritud teenindus. Konkreetsete brändide teenindust pakkuvad teenindused on saadavad järgmisel lingil:
13.2 Garantiiga seotud küsimuste korral Kliendil on õigus pöörduda Teenuse osutaja poole või otseselt garantiiteenindust pakutava teeninduse poole.
13.3 Täpsema informatsiooni, mis on seotud garantiiga, on võimalik saada järgmisel lingil:
13.4 Lisaks õigustele, mis on väljatoodud tüüptingimustes, Kliendil on olemas õigus kasutada ka seadusest tulenevaid õigusi.
13.5 Kliendil (tarbijal) on õigus esitada pretensioone Teenuse osutajale küsimustes, mis on seotud ostetud tootega Teenuse osutaja e-poest, kahe aasta jooksul. Pretensioone tuleb saata e-mailile info at kidsbloom.ee
13.6 Klient saab esitatud pretensioonile vastuse hiljemalt 15 päeva jooksul arvates pretensiooni saamisest.
13.7 Pretensioon koostatakse vabas vormis. Pretensiooni sisu peab sisaldama täpse probleemi kirjeldust. Samuti, pretensioonile tuleb lisada ka dokument, mis tõendab, et Klient on teinud ostu Teenuse osutaja e-poest.
13.8 Juhul, kui Teenuse osutajal tekib kahtlus, et toode, mille suhtes Klient esitas pretensiooni, on defektidega Kliendi enda süü tõttu, siis on Teenuse osutajal õigus määrata sõltumatu ekspertiis. Esimese 6 kuu jooksul kannab kõik tõendamisega seotud kulud kaupleja, sh juhul, kui tootmisdefekti ei tuvastata. Ülejäänud 1,5 aasta jooksul on tõendamiskohustus tarbijal ja tarbija maksab ekspertiisi eest, kui tootmisdefekti ei tuvastata.
13.9 Täpsema kirjelduse pretensiooni esitamise kohta saab leida järgmisel lingil:  www.komisjon.ee
13.10 Tootjagarantii kaotab kehtivuse, kui:
13.10.1 kauba eelneval remontimisel on kasutatud tootja poolt mittevolitatud teeninduspunkte;
13.10.2 kaubal tuvastatakse raske mehaaniline vigastus (näiteks korpus on deformeerunud, ekraan muljutud) või vedeliku/niiskuskahjustus;
13.10.3 möödunud on garantiiperiood;

Ostukorv
Soovikorv
Hiljuti vaadatud
Kategooriad